Saadetise pakendamise ja markeerimise ABC

Selleks, et saadetised tervelt ja turvaliselt kohale jõuaksid, tuleb need pakkida ja markeerida õigel viisil.  Pakkematerjali (kile, lainepapp, pakkenurgad jms) ei ole kunagi liiga palju!

ELEA autokaubaveo üldtingimused – pakendamine

 • Kaubasaatja peab veose selle liiki ja kokkulepitud vedamise viisi arvestades pakkima selliselt, et veos oleks kaitstud kaotsimineku ja kahjustumise eest ega põhjustaks vedajale kahju.
 • Saadetise pakend peab võimaldama saadetise vedu koos teiste saadetistega, st. saadetis ei tohi kahjustada teisi saadetisi ja sõidukit ning peab võimaldama saadetisele laadida teisi saadetisi kogukaubaruumi kõrguse ulatuses, kui ei ole tegemist täiskoormaga või kokkulepitud teisiti.
 • Saadetise iga pakkeühik peab olema kaubasaatja poolt pakendatud transpordikõlbulikku pakendisse nii, et see võimaldab saadetise kinnitamist kaubaruumis ning kindlustab kauba säilimise laadimisel
  ja veol.
 • Pakend peab tagama koorma püsimise sihtkohani ja välistama koorma raskuskeskme nihkumise.
 • Väikesaadetised, mis oma omadustelt on paigaldatavad standardsetele
  kaubaalustele, peavad olema neile paigaldatud.

ELEA autokaubaveo üldtingimused – markeerimine

 • Saadetise iga pakkeühik peab olema kaubasaatja poolt tähistatud ning sisaldama selgelt loetavat teavet saadetise identifitseerimiseks alljärgnevate andmetega:
  1) saatja identifitseerimiseks vajalikud andmed
  2) mahalaadimiskoha (vajadusel saaja) identifitseerimiseks vajalikud andmed ja aadress;
  3) rahvusvaheliselt tunnustatud hoiatusmärgid;
  4) sõnades väljendatud hoiatus;
  5) pakkeühiku kaal;
  6) pakkeühiku number;
  7) vajadusel pakkeühiku mõõtmed
 • Saadetise tähistamine ei ole vajalik täiskoorma veol ühelt kaubasaatjalt ühte mahalaadimiskohta ühele saajale.

Loe täismahus üldtingimusi siit.