Mida teha, kui kaup on kahjustunud?

Kauba vastuvõtmisel tuleb saadetis hoolikalt üle vaadata, avastamaks kauba võimalikke kahjustusi ja/või puudujääke.

Veotellimuse täitmise käigus kaubale tekkinud nähtava kahjustuse ja/või puudujäägi peab Klient kajastama kauba CMR-il, saatelehel või autojuhi nutiseadmes, saadetise vastuvõtmisel. Selguse huvides on soovitatav teha kahjustunud kaubast ka pildid.
Juhul, kui klient soovib kahjustatud kauba eest kompensatsiooni, on vajalik täita kahjunõude vorm link
Saatelehe, täidetud kahjunõude vormi ja pildid peab Klient saatma viivitamatult Kaubaekspress OÜ e-maili aadressile info@kaubaekspress.ee

Kui tegemist on kauba kahjustumisega või kauba puudujäägiga, mida Kliendil ei olnud võimalik märgata kaupa vastu võttes, peab Klient saatma selle kohta kahjunõude vormi ja soovitavalt ka pildid, 7 päeva jooksul Kaubaekspress OÜ-le e-maili aadressile info@kaubaekspress.ee

Õigeaegselt esitatud kahjunõue annab õiguse taotleda kahju kompenseerimist. Tekitatud kahju kompenseerimist on õigus nõuda osapoolel, kes on sõlminud Kaubekspress OÜ-ga veolepingu (esitanud veotellimuse).

Kauba kahjustumise korral palub Kaubaekspress OÜ kahjustunud kauba ja transpordipakendi alles hoida menetlustoimingute lõpuni.

Samuti palume meeles pidada, et kahjunõude esitamine ei vabasta Klienti veoarvete õigeaegsest maksmisest.

 

Vastutus

Teenuste osutamisel kohaldatakse Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimusi, Eesti
Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Autokaubaveo Üldtingimusi, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise
Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimusi, Rahvusvaheliste kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR) ning muid normatiivakte.

Kahjustunud kaupade täieliku hüvitamise korral läheb Kaubaekspress OÜ-le üle nende omandiõigus.
Kohaletoimetamisega viivitamise eest kahjunõude esitamine on põhjendatud ainult juhul, kui nõude esitaja tõendab, et viivitus on tekitanud talle kahju. Tõendatud kahju eest on vedaja kohustatud maksma hüvitust kuni veotasu ulatuses.

OÜ Kaubaekspress vastutus on piiratud vastavalt CMR konventsioonile 8,33 SDR-ga veose või selle osa brutokaalu iga kilogrammi kohta.

 

ELEA autokaubaveo üldtingimused leiad SIIT

Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR) leiad SIIT