Saadetise pakendamise ja markeerimise ABC

Sama oluline, nagu reisile minnes kohvri pakkimine on mõelda ka saadetise punktist A punkti B liikumisest veokitel – nagu reisiks kaasavõetud kohver.

 

 

“Logistikateenuse sisseostmine muutub järjest populaarsemaks, sest ettevõtted üritavad üha enam keskenduda oma põhitegevusele ning kaasavad tugiteenuste osutamisse partnereid,” ütles Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) juht Alvar Tõruke. Ta lisas, et tüüpiliseks näiteks on siin hulgikaubandus, aga kindlasti ka mitmesugused tootmisettevõtted, samuti jaeketid, postimüügiettevõtted ja internetikaubamajad.

Sisseostmise poolt rääkivaid argumente on ­Tõrukese sõnul mitu, näiteks kulude kokkuhoid sõltuvalt hooajalistest mahtudest. Ta selgitas, et kui ettevõte hoiab logistilist võimekust ise, tähendab see ka püsikulusid, teenuse sisseostmise puhul on tegu aga muutuva kuluga. “Seega on ettevõttel vaiksematel aegadel väiksem koormus ja suuremate mahtude korral loodetavasti piisav võimsus,” rääkis Tõruke.

Ta ütles, et kui näiteks jõulueelsel ajal maht kahe­kordistub, jääb lisatöötajate leidmine ja kaupade õigeaegne kohaletoimetamine logistika­firma hooleks, kes on harjunud selliste väljakutsetega toime tulema.

Lisaks on tema sõnul mõnel juhul konkreetse logistikaülesande lahendamiseks vajalik tehnoloogia sedavõrd kallis, et ettevõttel pole mõistlik seda soetada.

Coca-Cola loobus oma logistikakeskusest
Coca-Cola HBC Eesti otsustas mõni aeg tagasi loobuda logistikakeskuse ehitamisest ning hakata logistikateenuseid sisse ostma.

Ettevõtte logistikajuhi Jevgeni Rudkovski sõnul on seejuures olulisim, et logistikapartneril oleks kliendi ärist põhjalik ülevaade ning et ta analüüsiks tervet tarneahelat.

Rudkovski rääkis, et Coca-Cola HBC Eesti paneb suurt rõhku teenuse kvaliteedile ja seetõttu on tarnekindlus üks olulisemaid näitajaid, mida iga päev jälgitakse. Kui teenuse sisseostmine läheb edukalt, annab see ettevõttele võimaluse keskenduda oma põhitegevusele ja projektidele. Teenuste sisseostmine tõstab Rudkovski kinnitusel ettevõtte teenuste kvaliteeti ja muudab kulude struktuuri paindlikumaks.

Rudovski rääkis, et projekt on kaasa toonud palju muudatusi nii firmas kui ka koostööpartnerile.

Coca-Cola HBC Eestile tähendab see eelkõige, et ettevõtte töötajad peavad arvestama koostööpartneri protsessidega ja mõistma, et sünergia kaotus täna võib homme tuua mõlemale ettevõttele suuremaid kulutusi.

“Koostööpartner peab samuti arvestama meie ettevõtte äritegemise põhireeglitega, näiteks tulemuste juhtimise printsiipide ja tööohutusereeglitega,” lisas Rudkovski.

Tuleb tutvuda partneri taustaga
Kõige suuremaks riskiks logistikateenuste sisseostmisel pidas Rudkovski seda, et võimalik partner hindab oma firma võimalusi ja ressursse üle, mis viib omakorda selleni, et koostöö ei pruugi kujuneda pikaajaliseks.

Selle riski maandamiseks peab olema arusaam tegelikust olukorrast. “Selleks peab kindlasti tutvuma partneri lühi- ja pikaajalise strateegiaga, uurima tema klientidelt tagasisidet, külastama erinevatel ­aegadel tema ladusid ja esitama taustainfo saamiseks palju küsimusi nii juhtkonnale kui ka teistele partneri esindajatele,” kirjeldas Rudkovski.

Osa protsessist tehakse endiselt ise
Koostööpartnerite valikul alustab Coca-Cola HBC Eesti turuolukorra analüüsist. See­järel hinnatakse võimalike partnerite valmisolekut vastata ettevõtte tingimustele, milleks on näiteks käideldav maht ja firma maine, teenuse kvaliteet ning teenuse hind.

“Lisaks on meile oluline partnerite valmisolek pakkuda innovatiivseid lahendusi ja muudatusi protsesside parendamiseks,” rääkis Rudkovski.

Ta lisas, et muudatused peavad lisama väärtust kõikidele tarne­ahelas osalejatele. “See on tegelikult väga oluline, kuna tihti nähakse vaid “mündi üht külge” ja kuluefektiivsuse saavutamiseks jäetakse tervet tarneahelat hõlmav olukorra analüüs tegemata,” tunnistas ta.

Näiteks planeerib Coca-Cola HBC Eesti väljaveoringe endiselt ise, kuna ettevõttel on selles vallas pikaajaline kogemus ja tänapäevane tarkvara. See võimaldab saavutada paremad tulemused nii veose marsruudis, auto täituvuses kui ka kaupade kohaletoimetamisel.

“Kokkuvõtvalt peavad mõlemad osapooled tegutsema “võit-võit”-olukorra saavutamise nimel,” märkis Rudkovski.

 

ELEA autokaubaveo üldtingimused – pakendamine

 • Kaubasaatja peab veose selle liiki ja kokkulepitud vedamise viisi arvestades pakkima selliselt, et veos oleks kaitstud kaotsimineku ja kahjustumise eest ega põhjustaks vedajale kahju.
 • Saadetise pakend peab võimaldama saadetise vedu koos teiste saadetistega, st. saadetis ei tohi kahjustada teisi saadetisi ja sõidukit ning peab võimaldama saadetisele laadida teisi saadetisi kogukaubaruumi kõrguse ulatuses, kui ei ole tegemist täiskoormaga või kokkulepitud teisiti.
 • Saadetise iga pakkeühik peab olema kaubasaatja poolt pakendatud transpordikõlbulikku pakendisse nii, et see võimaldab saadetise kinnitamist kaubaruumis ning kindlustab kauba säilimise laadimisel
  ja veol.
 • Pakend peab tagama koorma püsimise sihtkohani ja välistama koorma raskuskeskme nihkumise.
  Väikesaadetised, mis oma omadustelt on paigaldatavad standardsetele
  kaubaalustele, peavad olema neile paigaldatud.

 

ELEA autokaubaveo üldtingimused – markeerimine

 • Saadetise iga pakkeühik peab olema kaubasaatja poolt tähistatud ning sisaldama selgelt loetavat teavet saadetise identifitseerimiseks alljärgnevate andmetega:
  1) saatja identifitseerimiseks vajalikud andmed
  2) mahalaadimiskoha (vajadusel saaja) identifitseerimiseks vajalikud andmed ja aadress;
  3) rahvusvaheliselt tunnustatud hoiatusmärgid;
  4) sõnades väljendatud hoiatus;
  5) pakkeühiku kaal;
  6) pakkeühiku number;
  7) vajadusel pakkeühiku mõõtmed
 • Saadetise tähistamine ei ole vajalik täiskoorma veol ühelt kaubasaatjalt ühte mahalaadimiskohta ühele saajale.

 

Loe täismahus üldtingimusi siit.